Hunnia Kuvasz Egyesület ETSZ KÖZLEMÉNYE - 2023.05.26

A Hunnia Kuvasz Egyesület ETSZ
KÖZLEMÉNYE
2023.05.26.

2023.05.25-én a Wegera a kommunikátor című facebook oldalon (Ez az oldal a Kutya-segélyszolgálat Alapítványhoz köthető, amelynek elnöke Vegera György és egyben az oldal szerkesztője.) megjelent egy hirdetés, amelyet becsatoltunk. A poszt szövege egy kutya és kölykei részére pénzbeni adományokat és későbbi elhelyezést kér. A szerző nem nevesítette szervezetünket, ugyanakkor mi vagyunk az egyetlen olyan szervezet, amely aktív fajtamentést működtet - így a poszt minősítő megjegyzése és nyelvezete másra aligha vonatkozhatott.
A bejegyzés népszerű lett.
Jelen közleményünk kiadásáig több, mint 350 komment és rengeteg megosztás, illetve lájk került mellé. A komment szekcióban konkrétan megnevezésre került egyesületünk, mint a kutya szorult helyzetében a bűnös szervezet, egy olyan hozzászóló tollából, aki elmondás és a tapasztalat szerint Vegera Györgyhöz közeli ismeretségben, esetleg támogatói munkakapcsolatban lehet. A bejelentést ezzel a jelenséggel kapcsolatban egy olyan, számunkra akkor még ismeretlen személy tette meg, aki a leírás alapján azonosított be bennünket, azaz a közölt szöveg alkalmas volt arra, hogy beazonosítson bennünket bárki.
Az oldal részéről hosszú órákig moderálatlanul hagyott megnevezésünk és ennek kommentjei ezt megerősítették az olvasókban. Erre többen reagáltak is.

Magyarországon a hungarikum kutyafajtákban a fajtamentési feladat része a tenyésztőszervezeti jogkörnek, amely csak és kizárólagosan a Magyar Államtól pályázható. (Civilek saját elhatározásból, tenyésztőszervezeti felhatalmazás nélkül magyar ebfajtát megnevezve (pl. kuvasz fajtamentés) fajtamentést hivatalosan nem végezhetnek. A Hunnia Kuvasz Egyesület ETSZ egy állami felhatalmazottságú tenyésztőszervezet. (ETSZ röv. - elismert tenyésztőszervezet).

A szóban forgó kutya (igaz) története: Egyesületünket egy 2023. február közepi estén, késői időpontban egy betelefonáló kereste meg és jelezte, hogy egy kuvasz életveszélyben van, a kutya sérült, rossz körülmények között van és ezért halaszthatatlan az ügye.
A betelefonálónak külön is felhívtuk a figyelmét előzetesen a megfelelő jogi lépésekre, dokumentáció szükségére a kutya magánál tartása és nekünk, fajtamentésbe leadása alkalmával. Ezeket a bejelentő megértette és a tudomásulvételt visszaigazolta. (Honlapunkon a címoldalon régóta kint olvasható, ahogyan a HKE ETSZ fb csoportjában is a kuvasz fajtamentés, a rászoruló kutyák bejelentése kötelező lépéssora; Ld: Kuvaszt találtam – Mit tegyek!).

A betelefonáló ezt követően a kutyát odavitte aktivistánk kapujába és nem volt hajlandó elvinni onnan.

A kutyán érkezésekor nem látszott a közvetlen életveszély, ahogyan a kutya sem volt sérült, a kollégám elmondása és az elkészült fotók szerint sem. (Ez mind hazugság volt, ahogyan az is, hogy a kutya kuvasz.)

A bejelentő személyéről nem tudunk biztosat, annyit, hogy ő, Kozma Zsófia és Röszke képviselő testületi tagja- legalábbis a kutyát odaszállító hölgy ezt magáról állította és ilyen minőségében kért segítséget. (A Röszkei képviselő testületének létezik Kozma Zsófia Ágnes nevű tagja, amely néven bemutatkozott a bejelentő, mivel a Hölgy hasonlított is az önkormányzat hivatalos oldalán kitett képre, joggal gondolta aktivistánk, hogy tényleg az igazat mondja a közösség és az önkormányzat képviselőjeként.)

A kutyát odaszállító hölgy érkezésekor iratokkal nem volt hajlandó kilétét igazolni.

Késő este telefonált és vészhelyzetet emlegetett.

Telefonbeszélgetés során felhívtam a betelefonáló (a HKE elnökeként) figyelmét arra, hogy a kutya tulajdonjogát igazoló dokumentumot tartsa magánál. Azt mondta, rendben van, a kutya eredeti gazdájától megkapta azokat.

Elmondása szerint a helyi jegyzőtől kapott szóbeli beleegyezést az elhozatalhoz, mint a helyi képviselő testület tagja - a veszélyeztetettségre hivatkozva -, de másnap kapott volna papírt is róla, mert késő este nincs hivatal. (Utólag átgondolva érdekes eljárás, melynek során a jegyző szóbeli beleegyezése alapján egy önkormányzati képviselő elvisz egy kutyát a gazdájától késő este...)
Azért nem az Önkormányzat által fenntartott állatvédelmi kennelbe helyezték el a kutyát, mert az kicsi...,oda be sem fér a kutya méretei miatt.

  A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet az önkormányzatnak előírja:

3. § (1) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó ebrendészeti tevékenység ellátását az önkormányzat,

a) ha rendelkezik ebrendészeti teleppel, akkor saját szervezeti keretei között vagy önkormányzati társulás keretében, illetve

b) ebrendészeti telepet működtető természetes vagy jogi személlyel kötött szerződés keretében
biztosítja.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az önkormányzat köteles a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) részére a 4. § (3) bekezdés b)-e) pontja szerinti adatot átadni, valamint az e rendelet szerinti, az ebrendészeti telep működésére és a kóbor állatok elhelyezésére vonatkozó feltételeket teljesíteni.

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben is felel az Ávtv. 48/A. § (3) bekezdése szerinti feladata ellátásáért, és gondoskodik a feladat megfelelő ellátásának ellenőrzéséről.

4. § (3) bekezdés

b) az ebrendész a) pont szerinti adatait,

c) a telephely címét, telefonszámát, valamint az ebrendészeti telep honlapjának vagy az önkormányzat által rendelkezésére bocsátott honlapfelület (a továbbiakban együtt: honlap) címét,

d) a szolgáltató állatorvos a) pont szerinti adatait, valamint

e) állatfajonkénti bontásban a maximálisan elhelyezhető egyedszámot.

(A fent hivatkozott jogszabály tükrében ez a kicsi a kennel hivatkozás kissé furcsa....)

A kutyát egy (képviselő asszony később talált fotójára igencsak hasonlító) hölgy késő este elvitte a telefonon megadott címre. Munkatársunk látta, hogy nem kuvaszról van szó, ezt jelezte is, hogy nem fogadhatja be, mert sem regisztrációja szerint nem, sem láthatóan sem kuvasz. Erre a kutyát odaszállító személy (a betelefonáló) kijelentette, ha nem hagyhatja ott a kutyát ő elengedi sorsára, mert nem tudja hova tenni és csak egy estét pihenhessen náluk. (Ez így utólag az állat elhagyásának minősülhet, ami a Büntető törvénykönyv által nevesített tényállás...)
Ki hagyta volna kint a kutyát a kapu előtt?!!!
A képviselő hölgy azzal hitegette az aktivistánkat, hogy másnapra elmúlik a közvetlen életveszély és elviszik a kutyát az Önkormányzat emberei. (sajnos ebből nem valósult meg semmi...)

Aktivistánk az éjszaka közepén átvette a kutyát az ő személyes tulajdonában lévő ingatlanon, ahol egyik átmeneti otthonunkat üzemelteti. Itt található egy fenntartott kennel a HKE ETSZ fajtamentése részére.

Az aktivistánk annak tudatában fogadta be a kutyát - noha az nem volt kuvasz-, hogy másnap elviszik tőle a helyi jegyző utasításai alapján és addig ő magánemberként segíti a belegyezésünkkel, mi pedig őt, hogy kisegíthesse a Röszkei Önkormányzatot, Röszke közösségét (bár a hivatalos eljáráshoz képest tapasztalható számtalan eltérés és ellentmondás során már ekkor voltak kétségeink, azonban a pórul járt kutya érdekében a befogadás megtörtént).

A kutyát aktivistánk biztonságba helyezte, megetette, megitatta és biztosította a kuvasz fajtamentés céljaira fenntartott kennelben. Állategészségügyileg ellátta és karanténban helyezte el.

Az egy napból jóval több lett...

A kutya nem tüzelt, régi gazdája is ismeretlen volt számunkra, mivel a Képviselő Asszony nem jelentkezett napokra eltűnt. Ezt követően kértük a kollégánkat, hogy keresse meg a Jegyzőt és adja vissza a kutyát mielőbb az Önkormányzatnak, mert nekik – jogszabály által előírt - ebrendészeti kötelességük keretében gondoskodni kell(ene) róla.

Amikor aktivistánk éppen be szándékozott menni az önkormányzatra magyarázatért, hogy miért nem jönnek napok óta a kutyáért, megjelent egy férfi a Képviselő Asszony üzenetével, hogy adja át neki a kutyát.

Tekintettel arra, hogy a kutya ottlétéről csak az tudott, aki odahozta, ezért a kutyát a Képviselő Asszony kérésére ennek a férfinak átadta aktivistánk. További sorsáról egészen a Wegera poszt megjelenéséig nem volt információ.

A kuvasz fajtamentés egy igen kis szelete az állatvédelemnek. A kuvasz és a kuvasz jellegű kutyákra terjed ki (más kutyákra nem). Férőhelyeink száma is ehhez a feladathoz igazodik. Mi ezt vállaltuk Hunnia Kuvasz Egyesületként. MÁST NEM.

Egyesek - visszaélve mások állatszeretetével, illetve pont arra építve – este késői órákban odavisznek egy kutyát (nagy legendát kerítve köré), azt se tudják, mi a neve, sérülés nincs rajta, láthatóan jó állapotban van, és ráadásul azzal fenyegetőznek, ha nem veszik át tőlük, akkor ott sorsára engedi...

Persze hogy átvette a kutyát- jóindulatból, emberiességből és kutyaszeretetből-, mivel más nem volt. Semmilyen papírt, dokumentumot, határozatot nem vitt a képviselő asszony...

Itt jegyeznénk meg, hogy az állatvédelem hatósági jogkörről a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése rendelkezik:

2. Az állatvédelmi hatóság kijelölése

5. § (1) A Kormány állatvédelmi hatóságként
a) a minisztert,
b) a NÉBIH-et,
c) a Pest Vármegyei Kormányhivatalt,
d) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatalt,
e) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalt (a továbbiakban ezen alcím te-
kintetében: járási hivatal),
f) a települési önkormányzat jegyzőjét, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt (a továbbiakban együtt: jegyző) jelöli ki.

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy képviselő asszony állatvédelmi hatósági ügyben történő eljárása minden jogalapot nélkülözött.

Az eset kapcsán feltehető, hogy valaki, vagy valakik visszaélhettek az állatvédelmi tevékenység adta civil
lehetőséggel és hazudozva eltulajdonítottak egy kutyát annak gazdájától, annak tudta és hozzájárulása
nélkül.

Utólag derült ki (számunkra), hogy az eljáró Képviselő Asszony ismerte a valódi tulajdonost, önhatalmúlag megállapította, hogy a kutya rosszul van tartva és egy segítőjével felhatalmazás és lemondó nyilatkozat nélkül elhozták a kutyát az éjszaka leple alatt, amelyet kuvasznak véltek.
Ezt a mai napon reggel (203.05.27.) mesélte el nekem, mint a HKE elnökének telefonban Kozma Zsófia képviselő asszony.
Minderről a röszkei jegyző vagy nem tudott, vagy legfeljebb később értesült róla. (Ezzel kapcsolatban levélben fogunk tőle tájékoztatást kérni-találgatások helyett.)

Nem egyedi eset, előfordul, hogy segítséget kér egy önkormányzat helyhiány, stb okán. Szívesen segítünk, de visszautasítunk bármilyen negatív értékelést ezzel kapcsolatban bárkitől. A tartás költségeit a Képviselő Asszony nem térítette meg, nem is tett kísérletet sem rá.

A "Wegera a kommunikátor" nevű oldal, vagy az oldalt működtető alapítvány soha nem kereste fel információért szervezetünket. (hallgattassék meg a másik fél..)

Velük semmilyen kapcsolatunk sem volt korábban, sem a hátterében lévő alapítvánnyal. Nem is tudtuk, hogy léteznek. Nem tudjuk, hogy honnan vette a Wegera azt az értesülést, vagy bárki a kommentelő pártolóik közül, hogy a Hunnia Kuvasz Egyesület ETSZ fajtamentette ezt a kutyát!

Nem tudjuk, hogy honnan vannak bárkinek olyan értesülései, hogy fajtaspecifikus állatmentés történt ebben az esetben a kuvasz fajtában.

Azt pedig végképp el sem tudjuk képzelni, hogy honnan gondolta bárki, hogy kidobták ezt a kutyát bárhonnan is!

A kutyát nálunk Lili, vagy Liza (Ők sem tudták.) néven ismertük meg. A Wegera Borókát emleget. A kutyának a kölykei a poszt megjelenésekor kb 2 hetesek lehetnek a videón látható fejlettségi szintjükből tekintve. (2023.05.25-i a Wegera poszt.) Gyors fejszámolással és a kutya biológiája ismeretében kijön, hogy a szuka március első hetének végén, inkább a hónap közepén vemhesülhetett, ami annyit tesz, hogy nem is volt aktivistánknál a kutya abban az időben már. Napnál is világosabb, hogy a Wegera úgy adott közre egy történetet, hogy nem is kísérelte meg ellenőrizni annak valóságtartalmát. Valótlant állított és ezzel megtévesztette olvasóit, látogatóit. A poszt adománygyűjtő jellege miatt feltételezhető, hogy ezt a népszerűség növelése érdekében, anyagi megfontolásból tehették.

Végül a tények kedvéért:

  1. A Wegera videón található kutya jól láthatóan NEM KUVASZ!!! (Regisztrációja a kuvasz kutyafajtában nincsen. Még csak nem is fajtajellegű kutya).
  2. Egyesületünk nem állatmentő szervezet, hanem tenyésztőszervezet, amely kötelezett a (kuvasz) fajtamentésben aktivitást kifejteni.
  3. A Wegera-posztban szereplő kutya SOHASEM volt fajtamentett nálunk!
  4. Mivel nem volt fajtamentett – eredetileg egy napra vettük át,(jóhiszeműségből és segítőkészségből ) melyből jóval több lett – így nem „dobtuk ki” sem.
  5. Soha semmilyen állatot nem dobunk ki!
  6. Nem írunk szenzációhajhász cikkeket (főleg olyant, amelyek nélkülözik a tényeket) és nem gyűjtünk ilyen formában adományokat (SOHA).
  7. A szervezetünk egyértelmű leírását, nevének bármilyen hazug, tényeket nélkülöző módon való említését az adott ügyben súlyosan kifogásoljuk és sérelmesnek tekintjük.

Egyesületünk e közlemény kiadásával egyidejűleg megkezdte a szükséges jogi lépések szükségességének felmérését és a helyzet jogi úton történő rendezésének vizsgálatát.

Hajnal Gyöngyi – elnök

Dr. Halász Péter László - EJB elnök,jogtanácsos