Hunnia Kuvasz Card

 

A Hunnia Kuvasz Egyesület kuvasz tartást segítő kártyacsaládjának második tagja. A már korábban kibocsátott Hunnia Card (HC) társkártyája. A Hunnia Kuvasz Card (HKC) nem személyek, hanem kuvaszok kedvezménykártyája amely a Magyar Kedvezményhálózat rendszerében kerül regisztrációra.

Tulajdonjogilag a Hunnia Kuvasz Egyesület kártyacsoportján belül a gazdák személyi kártyájához kibocsátott társkártyák. A felhasználásukra a kártyarendszer honlapján található általános szerződési feltételek vonatkoznak.  A kártyatulajdonosi jogok és felelősségek, illetve a teljes szabályzat olvasásához kérjük, hogy keresse fel a fent említett oldalt! A HKC biztosította lehetőség támogatói alapból elnyert, évente megújuló finanszírozásban válik elérhetővé.

Ki jogosult a Hunnia Kuvasz Cardot kiváltani és milyen feltételekkel?

- a HKE rendes-, vagy pártoló tagjai, akik tulajdonában legalább egy származási igazolással rendelkező kutya van. Ezt igazolják és vállalják a rendszerben való részvételt.

- A HKC ivaros és ivartalan kutyáknak is kiadható. A származási igazolásokat minden esetben be kell mutatni, a tulajdonjogot igazolni kell.

- Ivarában megtartott, igazoltan kuvasz fajtájú kutyák részére, amennyiben a tulajdonos és a tartás helye is Magyarországon belül van, akkor kiadható a kártya. Határon túliak esetén feltétel a magyar állampolgárság megléte.

- Származási lappal nem rendelkező kuvaszoknak is kiadható a kártya, hogyha igazolható, hogy azok szülei származási lappal rendelkeztek és ezeket az okmányokat a Hunnia Kuvasz Egyesület rendelkezésére bocsájtják és a származást írásbeli nyilatkozattal igazolták. Származási lap nélküli, de származási-, vagy regisztrációs lapos szülőkkel rendelkező kuvaszok esetén az igényléshez csatolni kell az oltási könyv adatokat tartalmazó lapjainak másolatát is.

- Olyan származási igazolással nem rendelkező kuvaszoknak is kiadható a kártya, amelyek a Hunnia Kuvasz Egyesület által szervezett minősítő napok valamelyikén sikerrel szerepeltek és legalább “nagyon jó” minősítést és legalább 50 pontot értek el összesítésben. Nem szükséges, hogy a kutyák szülei rendelkezzenek a saját származásukat igazoló bármilyen okmánnyal. Az igényléshez csatolni kell az oltási könyv adatokat tartalmazó lapjainak másolatát és a HKE hiteles és összesített bírálati lapjának másolatát is.

- Határon túli kennelek és az azokban tartott tenyészállatok, vagy kihelyezési programokban szereplő kutyák is lehetnek részesei a kedvezményeknek, hogyha a tulajdonosnak partnerségi, vagy kihelyezési szerződése van a Hunnia Kuvasz Egyesülettel és kapcsolódott annak a Tenyésztési és Kutatási programjához.

- A HKC és a HC kártyák adta bármiféle előnyök, csak Magyarország területén belül érvényesek.

- A Hunnia Kuvasz Egyesület Tenyésztési és Kutatási programjában született és regisztrációba kerülő kuvaszok részére 4 hetes kortól kiadható a HKC.