A HKE ETSZ Etikai Kódexe

1. Az Etikai Kódex a Hunnia Kuvasz Tenyésztői és Kulturális Egyesület (továbbiakban: HKE) minden tagjára, a HKE képzésein végzettséget szerzett, de nem-tagokra nézve is kötelező, súlyos megsértése a tag kizárásához, a nem-tag szakmai végzettsége érvényessége felfüggesztéséhez, visszavonásához vezethet. Jogi kérdésekben eljár HKE EJB. Fellebbviteli szerv: HKE Felügyelő Bizottság.

2. Minden HKE tagnak, illetve a HKE szakirányú, belső, felnőtt képzéseiben résztvevők, és azokban végzettséget szerzetteknek, akik ezek alapján szakmai tevékenységet vállalnak, át kell gondolniuk és vállalniuk kell a következőket az általuk megvalósított minőségi szakmai tevékenység érdekében:

a.) Tenyésztőként, kuvasztartóként a kutyának megfelelő életkörülményeket kell biztosítani - atartás helye és módja a kutya komfortérzetét, és lehetőség szerint az in-situ tartásmódot preferálja, de előbbiekkel szembe nem mehet. A kuvasz pszichés igényéhez tartozik az emberi közelség is.

Megkötve tartani a kuvaszt nem szabad!

b.) A kutyát jó kondícióban és jó egészségben kell tartani, mind a betegségek megelőzését, mind azok kezeltetését illetően. Tenyésztőként segítséget kell nyújtani a tenyésztőtől elkerült kuvaszkölykök új gazdánál történő tartásában.

c.) El kell fogadni azt, hogy a kutyák éppúgy, mint az emberek megöregszenek, és különleges kezelésre, ápolásra lehet szükségük, amit életük végéig vállalni kell.

d.) A kuvasz tulajdonos, tenyésztő betegsége vagy életkörülményeinek lényeges, tőle független okokból történő megváltozása esetén is köteles állata további sorsáról felelősséggel gondoskodni. Ebben kérheti más tenyésztőknek, szervezeteknek, illetve a HKE segítségét.

e.) Csak annyi kutya tartását szabad vállalni, amennyiről gondoskodni és amennyit
megfelelőképpen fenntartani tud.

3. A tenyésztők gondolják át, hogy van-e elég ismeretanyaguk, idejük, adottak-e az anyagi és tárgyi feltételek ahhoz, hogy tenyésszenek. A tenyészcélnak mindig a fajta minőségi előrehaladásának kell lennie. Anyagi haszonszerzés nem lehet tenyészcél. Az anyagi haszonszerzésre alapozott kuvasztenyésztés tilos. A helyes tenyészcél megvalósulásához a következőket kell betartani:

a.) Csak a mindenkori érvényes tenyésztési szabályzat szerint tenyészthető egyedeket szabad tenyésztésbe venni. A tenyészszukának és a kannak is jó egészségben, megfelelő kondícióban kell lennie. Súlyos, lényeges örökletes betegségekben nem szenvedhetnek. (Ezt a HKE tagjai addig is vállalják, amíg a tenyésztési szabályzat minden esetben ezt nem teszi kötelezővé.)

b.) A tenyészszukát nem szabad lezsarolni - két vemhesség között elegendő időnek kell eltelni ahhoz, hogy az állat regenerálódjék. (Ld. a HKE tenyésztési szabályzatot.)

c.) A tenyésztő a kölyköket megfelelő körülmények között, jó kondícióban, elegendő szocializációs lehetőséget biztosítva nevelje. A szükséges oltásokat és a külső- és belső élősködők elleni kezeléseket végeztesse el. A kölykök minimum 8 hetes korukig a tenyésztőnél maradnak, de adott esetben hosszabb ideig is vállalni kell tartásukat annak minden velejárójával együtt.

d.) Csak egészséges kölyköt szabad ellenszolgáltatásért cserébe gazdásítani. A tenyésztő minimálisan a kölykök 1 éves koráig szükséges garanciát vállaljon.

e.) A tenyésztőnek tájékozódnia kell afelől, hogy a potenciális vevő kész-e az Etikai Kódex szempontjai szerint vállalni kutyája tartását. Előre és a későbbiekben folyamatos kapcsolattartásban tájékoztatja a fajtáról, a kutya tartásának, ellátásának, nevelésének tudnivalóiról, egészségügyi ellátásáról, a kutyavásárlással kapcsolatos ügyintézésről, tanácsokkal segít, a kenneléből származó kutya fejlődését, sorsát nyomon követi. Szükség esetén kész az általa tenyésztett kuvasznak új otthont találni, állományába visszafogadni.

f.) A HKE tagjai, illetve a képzésben szakmai végzettséget szerzett nem-tagjai nem adhatnak el semkölyköt, sem felnőtt kuvaszt állatkereskedőnek, laboratóriumnak, kutyaviadalokkal foglalkozó személyeknek, vagy olyanoknak, akik továbbadhatják az előzőeknek.

4. A HKE tagjai, illetve a képzésben szakmai végzettséget szerzett nem-tagjai, bármely kiállításon, vizsgán, versenyen a nevezésük elküldésével elfogadják a bíró döntését, azt tiszteletben tartják. Szabálytalanság észlelése esetén az előírtaknak megfelelően fellebbeznek, hangos véleménynyilvánítása vagy nem megfelelő magatartás tanúsítása a HKE tagságából való kizárással, vagy a megszerzett képesítés érvényességének felfüggesztésével, visszavonásával járhat.

5. A HKE tagjai, illetve a képzésben szakmai végzettséget szerzett nem-tagjai betartják az állatvédelem szabályait, a kutyákkal és más állatokkal humánus módon bánnak, a brutalitást, a rossz bánásmódot semmilyen körülmények között nem tolerálják.

6. A HKE képzésében szakmai végzettséget szerzett tag vagy nem-tag fajtabírók szakmai tevékenységükkel példamutatóan, saját szubjektumukra alapozva, de a szakmai követelmények és elvárások mentén végzik tevékenységüket.

7. A HKE által képzett fajtabírók kötelesek a HKE szakmai rendezvényeinek látogatására, a szervezet tevékenységét erősítve, annak rendezvényein szakmai szerepvállalásra. A HKE által kiképzett fajtabírók a HKE rendezvényein való közreműködésre kötelezettek, kizárólag egészségügyileg indokolt esetben utasíthatják ezt el. De 2 évente 1 alkalommal legalább szakmai munkájukkal szerepet kell vállalniuk.

8. A HKE képzésében szakmai végzettséget szerzett tag vagy nem-tag fajtabírók szakmai tevékenységükkel erősítik a HKE partnerszervezeti tevékenységét is közvetetten és közvetlenül.

9. A HKE képzésében szakmai végzettséget szerzett tag vagy nem-tag nemzetközi fajtabírók szakmai tevékenységet a HKE és partnerszervezetei által szervezett szakmai napok, klubrendezvények, stb. alkalmával végezhetnek. Ezekre a felkérést a HKE részére eljuttatva a partnerszervezet kezdeményezheti. Nem partnerszervezet ilyet nem kezdeményezhet. A HKE képzésében szakmai végzettséget szerzett tag vagy nem-tag fajtabírók nem partnerszervezet felé végzett szakmai tevékenység esetén etikai vétséget követnek el, amely bírálatában a HKE EJB jogosult eljárni.

10. A HKE tagjai, illetve a képzésben szakmai végzettséget szerzett nem-tagjai embertársaikkal is
úgy viselkednek, mint ahogy azt viszont is szeretnék.