Felügyelőbizottság

 

Háromtagú testület, amely a szervezet törvényeknek, szabályoknak, elvárásoknak megfelelő működése felett őrködik. Bármely bizottság, beleértve az Etikai és Jogorvoslati Bizottságo és az Elnökséget is, azok döntéseivel szembeni fellebezések fóruma. A Testület három tagú. Tagjait az Elnökség nevezi ki. Általános felügyeleti, ellenőrzési jogköre van a HKE mindennemű működés tárgyában. Elnöke vagy bármely tagja, amennyiben az Egyesület elnöke erre felkéri a közgyűlések levezető elnöke is. Rendezvényeken koordinátori szerepkörben, a civil társadalomban való érdekképviseletben aktívan résztvevő bizottság. A szakmai szempontok civil opponense. Pályázati felügyeletet, belső pályázati kiírásokat, értékelését szervezi. Szavazásokon legalább egy tagja részt vesz a jelölő bizottság és a szavazatszámláló bizottság munkájában tagként.

Pándi László - elnök

Tagok:

Komáromi Ágnes
Jurik Ferenc Imre