KUVASZ – Fajtamentés, Kuvaszok mentése, Kuvaszos állatvédelem TUDNIVALÓK

Hazánkban a hungarikum kutyafajták esetében, így a kuvasznál is, az elsődleges állatvédelmi fórum az államilag elismert tenyésztőszervezet. Három szervezet illetékes ilyen módon, ebből az egyik mi vagyunk, a Hunnia Kuvasz Tenyésztői és Kulturális Egyesület ETSZ. Minden olyan kutya kuvasznak tekintendő, amely származását joghiteles származási igazolással, vagy regisztrációs lappal tudja igazolni (Esetleg külföldi tenyésztőszervezet által kiállított, származását igazoló okirattal rendelkezik.), illetve ezzel párhuzamosan adatait az egyik hazai kuvaszos tenyésztőszervezet az általa vezetett törzskönyvi részben szerepelteti. A kuvasz fajtához tartozást a tenyésztőszervezet állapíthatja meg kizárólagosan a számára előírt protokoll alapján! A kuvasz kiemelt, védett kutyafajta. Egyedei kimagasló genetikai értéket képviselnek. A génmentés kizárólagosan tenyésztőszervezeti feladatkör, amelynek módja központilag, az Agrárminisztérium által szabályozott.

Elveszett, vagy védelemre szoruló kuvasz esetén első lépésben a kutya tenyésztőjét kell értesíteni. A tenyésztő neve és címe a származási igazolás fejlécében olvasható. Kuvasz tenyésztő az a vállalkozó, aki valamelyik kuvasz fajtában működő tenyésztőszervezet által elismert kennelnévvel, FELÍR számmal és NAK tagsággal rendelkezik. Figyelem! Nem elismert tenyésztőszervezet által érvényesített kennelnév csak akkor érvényes, ha azt utólagosan elismerte kuvaszos államilag elismert tenyésztőszervezet! A NÉBIH honlapján a FELÍR keresőben ellenőrizhető a tenyésztő hatósági bejegyzése és TEÁOR szerinti tevékenységi jogosultságai. Ebben a regiszterben nem kennelnév alapján, hanem a vállalkozás megnevezése alapján kereshetünk! A Hunnia Kuvasz Egyesület honlapján szerepelteti az elismert kuvasz kennelek listáját. (Más kuvaszos tenyésztőszervezetek eljárhatnak másképpen!)

FAJTAMENTÉS, kuvaszok mentése szolgáltatás; A tenyésztővel párhuzamosan a védelemre szoruló kuvasz érdekében az a kuvaszos tenyésztőszervezet keresendő illetékességi alapon, amelyikhez a kutya tenyésztője tartozik. Második sorban minden Magyarországon aktív kuvaszos tenyésztőszervezetnek felelőssége, gondozási kötelezettsége van.

Menhelyre leadott, vagy magán úton befogadott kuvasz NEM ivartalanítható, pontosabban az ivartalanítása TILOS. Ez alól mentességet kizárólag a tenyésztő és/vagy a tenyésztőszervezet írásbeli engedélye adhat a fajtamegállapítást követően, „nem felelt meg” eredmény birtokában!

A Hunnia Kuvasz Egyesület kuvaszok mentését, azaz a fajtamentést tenyésztőin keresztül szervezi meg. A tenyésztők elsődleges szaktanácsadást, alapvető segítséget azonnal tudnak adni, esetleg tenyésztőszervezethez irányítanak. A Hunnia Kuvasz Egyesület az elsők között írta alá a 2021-ben életre hívott Állatvédelmi Kódexet és szakmai gyakorlatában azt alkalmazza.

Fajtamentést magánszemély nem végezhet. Olyan jogi személy sem végezhet kuvasz fajtamentést, aki nem rendelkezik speciális szolgáltatási megbízási szerződéssel az illető tevékenység végzéséhez kuvaszos tenyésztőszervezettől, illetve a szolgáltatás végzése alkalmával nem tartja be a vonatkozó előírásokat. A fajtamentés szolgáltatása át nem ruházható tenyésztőszervezeti kötelezettség.

Fajtaspecifikus menhely szolgáltatás, mint állatvédelmi tevékenység a tenyésztőszervezet át nem ruházható feladatköre. Magánszemély nem, másik szervezet külön megállapodás alapján végezheti. (Figyelem! Állatvédő szervezetekre is érvényes ez!) A tenyésztőszervezet számára menhely fenntartása és üzemeltetése opcionális.

Általános állatmenhely (Privát befogadó pont, vagy bármilyen telephelyen történő elhelyezés nem specifikus állatvédelmi szándékkal, mint menhely értendő.) üzemeltetése törvényben szabályozott keretek között, megfelelően erre kialakított infrastrukturális viszonyok megléte, engedélyeztetés után és szakmai végzettséghez kötötten végezhető. Hivatalos menhelyek és jogosultak listája a NÉBIH honlapján érhető el.

ÁLLATVÉDELEM; A kuvaszos állatvédelemnek két fóruma van. A helyileg illetékes jegyző a lakóhely, vagy megtalálási hely szerinti elsődlegesen illetékes hatósági képviselő. Fajtaspecifikusan pedig bármelyik tenyésztőszervezet. Birtokunkban lévő, nem regisztrált kuvaszról értesíteni kell a tenyésztőszervezetet, amely a fajtához való tartozást igazolja. (A szolgáltatás térítéses.) A kutyát törzskönyvi regisztrációval ismeri el, amelyről tanúsítványt, származást igazoló közokiratot állít ki. Felhatalmazástól függetlenül magánszemély, vagy nem-tenyésztőszervezet nem állapíthatja meg potenciálisan kuvasz fajtához tartozó ismeretlen származású egyedről, hogy a fajtához tartozik-e vagy sem! A kuvasz fokozott nemzeti értéket képvisel. A kuvasz egyedei által hordozott genetikai érték közösségi érték, nemzeti kincs. Az ismeretlen származású potenciális kuvaszokra a fajtavédelem kiterjed, ameddig nem eldöntött a kuvasz jellegű kutya fajtához való tartozása. Párosításuk és ivartalanításuk TILOS! Az ilyen kutyák tenyésztése tehát nem engedélyezett, illetve rájuk a kuvasz számára érvényes Tenyésztési Terv az érvényes függetlenül attól, hogy a gazdája csatlakozott-e tenyésztőszervezethez és rendelkezik-e kennel névvel.

KUVASZ JELLEGŰ kutya; Minden olyan kutya, amely optikailag és viselkedésében egyszerre nyilvánvalóan hordozza a kuvasz hungarikum kutyafajtára jellemző tulajdonságokat addig kuvasz jellegű kutyának, potenciális kuvasznak tekintendő, ameddig ennek ellenkezőjét tenyésztőszervezet nem igazolta. A kuvasz jellegű kutyák a kuvasz fajtához való tartozását alapvetően feltételezni kell! A kuvasz fajtaleírását a tenyésztőszervezetek honlapjukon elérhetővé teszik. Esetünkben ez: www.hunniakuvasz.hu itt található

Aki nem regisztrált, azaz ismeretlen származású, potenciális kuvaszt (kuvasz jellegű) kutyát tart annak felelőssége a lehető leghamarabb tenyésztőszervezetnél a minősítést kérni kutyája számára. Ismeretlen származású, tenyésztőszervezeti elismerésben részesített kuvaszok CSAK regisztrált és megfelelő tulajdonságokkal bíró kuvasszal párosíthatók tenyésztőszervezeti engedélyezés alapján!

ISMERETLEN SZÁRMAZÁSÚ KUVASZOK TÖRZSKÖNYVEZÉSE; Hazánkban a vonatkozó szabályzatok alapján lehetséges ismeretlen származású egyedek törzskönyvbe való felvétele. Ám ivarosan, a fajta számára génmentés céljával hasznosítható módon, csak a Hunnia Kuvasz Egyesület rendelkezik azokkal a felhatalmazásokkal, amellyel ez meg is tehető. A mienk az egyetlen olyan tenyésztőszervezet, amelyik a teljes fajtával dolgozik, elismeri rendezvényein és szakmai munkájában is az összes kuvasz fajtához tartozó egyedet függetlenül attól, hogy a származását melyik szervezet igazolta korábban.

ELŐNYÖK; Szervezetünknél a törzskönyvi regisztrációban részesülő, génmentésben aktív ismeretlen származású egyedek részesülnek ugyanabban az anyagi elismerésben és támogatásban, mint regisztrált felmenőkkel rendelkező társaik.

fotók: Válogatás a Hunnia Kuvasz Egyesület tenyészszemle eseményről.; 2022.06.09., Makó - HKE Regionális Központ